Jsme ti praví

Prohlédněte si přehled našich služeb,
vyberte si a kontaktujte nás. S námi to bude hračka.

Úsporná opatření

Pro bazény a wellnes provozy. Energetická náročnost technologie úpravy vody pro bazény i wellness je obecně dána technickou úrovní celého vodního okruhu. Doba velkorysého přístupu k provozním nákladům majitelů a provozovatelů je (naštěstí) pryč. Je příznačné, že nejteplejšími prostorami v areálu bazénů byly strojovny ohřívané ztrátami instalovaných neefetivních motrů. Nabízíme proot následující možnosti.

Optimalizace provozního režimu čerpadel

Čerpadla pro cirkulační okruhy technologického vybavení bazénů a plováren jsou rozhodujícím článkem řetězce úpravy bazénové vody. Jsou však zároveň největším spotřebičem elektrické energie celého řetězce. První krok k řešení již neúnosné situace učinila legislativa EU předpisem minimálních účinností instalovaných motorů, ostatní kroky jsou však na samotných provozovatelích.

Pomůžeme vám dosáhnout provozních úspor stanovením vhodných parametrů nových čerpadel ( pracovních bodů a výkonů motoru ), posouzením jejich umístění a technické úrovně pro konkrétní podmínky vašeho provozu.

Recyklace vody

V provozu medicinálních a wellness van. Provoz vanových systémů v lázeňství, zdravotnictví nebo wellness představuje bezesporu jedny z nejnákladnějších procedur. Nabízíme vám patentovaný systém, který dokáže ušetřit náklady na vodné, stočné a na energii. Vyplatí se už od dvou do jednoho okruhu zapojených van při běžném provozu. (Nelze použít pro koupele přísadové)

Rekuperace tepla v provozu bazénů

S příchodem elektromotorů s vyšší elektrickou účinností zejména při využití frekvenčních měničů pro jejich regulaci klesá zatížení strojoven odpadním teplem a tím tato metoda získávání odpadního tepla relativně ztrácí na významu. Pokud ovšem lze nalézt ve vašem provozu jiné „teplé místo“, navrhneme vám vhodnou instalaci tepelného čerpadla, využitelného např. pro ohřev bazénové vody.

  • Náhradou starých čerpadel motory s vyšší účinností a vhodným využitím programovatelných frekvenčních měničů k jejich řízení.
  • Pro novou konfiguraci čerpací techniky navrhneme optimální provozní režim tak, aby byly splněny hygienické požadavky na upravovanou vodu a zároveň byly dosažena nejvyšší efektivita instalovaného vybavení
  • Kompletní realizací navržené rekonstrukce čerpací techniky. Naprogramování zvolených provozních režimů, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Využití odpadní vody z praní filtrů

Ve všech bazénových a řadě wellness provozech je pravidelně prováděno povinné praní filtrů. Do kanalizace vypouštěná mechanicky znečištěná voda má teplotu cca 30°C a tvoří tak významný zdroj tepla. Tuto vodu již nelze vracet do okruhu, dá se však po nezbytném hygienickém zabezpečení použít s výhodou např. ve sprchách. Konfigurace a velikost tohoto zařízení je dána velikostí bazénu.

Vzniklá úspora vody a tepla umožňuje vrácení investičních prostředků v časovém horizontu 3 – 4 let. Zařízení je s úspěchem provozováno v AQP Barrandov, opakované hygienické kontroly prokazují naprostou nezávadnost upravené vody.


Co vám nabízíme?

Stále si ale nejste jisti, co vám tedy nabízíme? Nevadí. Prohlédněte si přehled všech nabízených služeb a realizovaných projektů.

Naše reference


Napište nám

Máte na nás snad dotaz? Nebo jste se rozhodli, že jsme ti praví? Skvěle. Nebojte se nás tedy zeptat nebo u nás poptat některou z našich služeb.

Napište nám